PORTFOLIO

Ampliació a la Casa de Colònies "Can Rigol" al municipi de Begues (Barcelona),

Amb qualificació, de zona Agrícola en l’àmbit del terme municipal de Begues.

Està inclòs a la relació d’edificacions i àmbits d’interès del PG i al Mapa de Patrimoni Cultural.

Es tracta d’un volum afegit a l’edificació principal que li dona continuïtat i acaba formant una volumetria unitària i compacta. Es manté l’ordenació arquitectònica preexistent i la evolució orgànica de creixement del volum edificat de la casa.

Es milloraran les condicions d’habitabilitat, accessibilitat i us. Es reforcen aspectes bàsics propis de l’activitat que es desenvolupa i s’actualitzen les prestacions de confort i funcionalitat.

Casa de Colònies Can Rigol. Begues

Client : Particular

Data : 2014

Categoria : Equipament educatiu, Rehabilitació