PORTFOLIO

Escola Jaume Viladoms. Sabadell

Ampliació d’un centre educatiu per tal de dotar de més aules l’edifici adjacent. Es projecta un edifici en planta baixa i dues plantes pis. L’ampliació es planteja amb estructura prefabricada i panel arquitectònic també de formigó prefabricat, per tal de poder construir d’una manera senzilla i ràpida. Els forjats també son lloses prefabricades

Client : Particular

Data:  2016

Categoria : Equipament educatiu