PORTFOLIO

Edifici Tarrida

Es tracta del projecte de nova construcció d’un edifici plurifamiliar amb 20 habitatges, trasters i aparcament, situat al carrer Mare de Déu de la Mercè, núm. 19 - 21 del municipi de Gavà, comarca del Baix Llobregat.

 

Es projecta un edifici entre mitgeres amb façana als carrers Mare de Déu de la Mercè i Rius i Taulet, format per una planta soterrani, planta baixa, dues plantes pis i espai sotacoberta. El tipus de coberta són inclinada a dues aigües i plana transitable. Tots els habitatges tenen ventilació i il·luminació directa a carrer o a pati interior d'illa. La planta soterrani es destina a aparcament i trasters.

 

L'escala A, amb accés des del carrer Mare de Déu de la Mercè, compta amb un total de 9 habitatges, dels quals 3 són en planta baixa i a les dues plantes pis es distribueixen amb amb 3 habitatges per replà. L'escala B, amb accés des del carrer Rius i Taulet, compta amb un total de 11 habitatges, dels quals 3 són en planta baixa i a les dues plantes pis es distribueixen amb 4 habitatges per replà.

 

Client : Promotor

Data :  2018

Categoria : Habitatge plurifamiliar. Obra nova