PORTFOLIO

casa valencia

Habitatge unifamiliar aïllat a Begues

Reforma interior d’un d’habitatge aïllat amb afectació de l’estructura, per adequar-lo a un nou programa funcional i  millora energètica.

Es tracta d’un habitatge del any 1969, aïllat amb forma de creu de tres braços. Consta de planta baixa i planta primera/sotacoberta. L’habitatge es distribueix en planta baixa i a la planta primera hi ha una sala d’estar amb accés des de la sala de la planta inferior. La resta de la planta és sotacoberta, sense habilitar

 La intervenció es basa en canviar el programa funcional, per donar amplitud als diferents espais, anul·lar la zona pel servei i millorar les condicions de l’envolvent per guanyar en confort i en eficiència energètica.

A la planta baixa s’obre un doble espai a la sala-menjador i un doble espai a l’entrada de l’habitatge. S’enderroquen els envans de distribució i es canvía de lloc l’escala d’accés a planta primera.

Per millorar l’eficiència energètica s’aïllen les façanes amb sistema SATE, la coberta amb aïllament per la cara interior i la solera de planta baixa. Es substitueixen  totes les fusteries exteriors i s’afegeixen dues finetres a la coberta tipus Velux, la fusteria interior es de fusta lacada amb portes corredisses i/o batens les parets de distribució son envans lleugers de pladur.

Client : Promotor

Data :  2018

Categoria : Habitatge plurifamiliar. Rehabilitació.