PORTFOLIO

Edifici Centre

Edifici plurifamiliar de planta baixa mes dues plantes per a  2 habitatges, situat nucli antic  de Gavà, Es regeix pel Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic.

Les dues vivendes de l’edifici es desenvolupen de la següent manera; una vivenda en dúplex, planta baixa i planta primera, i l’altre en una únic nivell en planta segona.

La comunicació vertical de l’edifici es realitza mitjançant un nucli vertical format per l’escala i un ascensor practicable que comunica totes les plantes.

Client : Promotor

Data :  2018

Categoria : Habitatge plurifamiliar. Obra nova