PORTFOLIO

Edifici Castell

Projecte de  nova construcció d’un edifici plurifamiliar amb set habitatges entre mitgeres ubicat a la Rambla del Castell de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

El present projecte es deu al compliment de la normativa urbanística municipal vigent a Vilanova i la Geltrú, la qual correspon al “Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú”

Es proposa un edifici compost d’una planta baixa amb aplacat de pedra (a mode de sòcol de l’edifici) que a part de donar-li solidesa a l’edifici, permeti disposar d’un material de façana més sofert i propi dels paraments de planta baixa.

A nivell de plantes pis es una façana estucada de calç i pintura pliolite, de tonalitats blanquinoses. La façana reculada lateral es planteja d’un color crema que emfatitzi l’efecte de façana porxada. Puntualment es preveu tonalitats de color gris fosc, en concordància amb el color de la fusteria d’alumini prevista en el present edifici, allà on lès obertures i la paret formin un sol element compositiu.

La tribuna en la cantonada de la façana s’emfatitza amb grans obertures d’alumini de sostre a sostre, per a permetre a la vegada uns estars-menjador amb moltes vistes a carrer.

Completen els materials de façana, la fusteria d’alumini ja mencionada anteriorment, així com les baranes de vidre amb montants d’acer inoxidable, tant en la façana a Rambla del Castell, com en la façana lateral.

Client : Promotor

Data :  2018

Categoria : Habitatge plurifamiliar. Obra nova