PORTFOLIO

Edifici entre mitgeres, destinat a l’activitat Hotelera, al municipi de Castelldefels (Barcelona)

Es desenvolupa en sis nivells, planta soterrani planta baixa i quatre plantes.

La planta soterrani està destinada a garatge, la planta baixa té un accés principal al vestíbul, on es troba la recepció, l’escala principal, l’ascensor, l’accés al bar, al restaurant, i a la zona de personal. El bar i el restaurant també tenen accessos directes des del carrer.

La distribució de la planta tipus és d’un espai central on es troba localitzat a la zona intermitja el nucli principal de comunicació vertical, es a dir, ascensor i escala principal, l’escala d’emergència situada en un extrem, i els accessos a les habitacions situades a una banda i a l’altra, donant vuit de les disset que configuren la planta, a la façana principal, i les nou restants donant a la façana posterior.

Les plantes primera i segona disposen de les habitacions adaptades exigides per un establiment d’aquestes característiques.

El nombre total d’habitacions de l’hotel és de 68.

Hotel Flora Parc. Castelldefels.

Client : Promotor

Data :  2003

Categoria : Equipament Hoteler, Obra nova, interiorisme