PORTFOLIO

Edifici plurifamiliar entre mitgeres de nova construcció, a la zona de casc antic, Subzona I: substitució de l’edificació antiga municipi de Sant Climent de Llobregat (Barcelona).

L’edifici consta de dues escales amb una planta soterrani comuna a totes dues escales, planta baixa, dues plantes pis i planta sota coberta a l’escala A, i planta baixa, planta pis i planta sota coberta a l’escala B. L’edifici té capacitat per a dotze habitatges, distribuïts entre les dues escales. La planta soterrani està destinada a aparcament i trasters amb capacitat per vint-i-una places i vint-i-dos trasters. La seva entrada de vehicles i vianants està situada al carrer Moll.

La Torre de Fusta. Sant Climent

Client : Promotor

Data :  2005

Categoria : Habitatge plurifamiliar