PORTFOLIO

Reforma i ampliació en edifici  d’oficines entre mitgeres al nucli antic en l’àmbit del terme municipal de Gavà. Reforma de les oficines a planta baixa i la reforma de l’habitatge en planta primera per a convertir-lo en la planta primera de les mateixes oficines. A més, s’enderroquen les golfes existents per fer una remunta creant una nova planta. Aquesta planta segona, també passa a formar part del conjunt d’oficines.

Gestoria Rambla. Gavà

Client : Particular

Data :  2010

Categoria : Comercial, interiorisme, rehabilitació