PORTFOLIO

Edifici entre mitgeres per a locals i habitatges al nucli antic, en l’àmbit del terme municipal de Gavà. Es regeix pel Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic.

L’edifici es desenvolupa en planta baixa i planta primera. Un tret mes destacat és la conservació de la façana finca, pel seu caràcter d’arquitectura popular dels  s. XVII-XVIII.

 

 

Edifici Martirs. Gavà

Client : Promotor

Data :  2014

Categoria : Habitatge plurifamiliar, Obra nova