PORTFOLIO

Projecte d'execució de vivenda i rehabilitació de façanes

L'objecte d'aquest projecte és la recuperació del conjunt arquitectònic format per deu habitatges entre mitgeres inclòs al “Catàleg de Patrimoni Històric Arquitectònic del municipi de Gavà”, i que queda delimitat pels carrers Cap de Creus i Generalitat, en el casc antic de la població.

 

Es una actuació que pretén  la recuperació del conjunt en general i intervé directament en la rehabilitació de la façana dels n. 3,5,7,9; i en la rehabilitació integral i ampliació del n. 1, habitatge situat en la confluència dels carrers Cap de Creus i Generalitat.

Edifici Cap de creus. Gavà

Client : Particular

Date :  2001

Categoria : Habitatge unifamiliar, Obra nova