PORTFOLIO

Nau industrial, situada al polígon industrial “Les Massotes”, al municipi de Gavà (Barcelona).

L’edifici consta de planta baixa, dues plantes pis. Té capacitat per un local sense ús determinat a cada planta, i un nucli de comunicació vertical format per l’escala amb previsió d’un muntacàrregues. D’altra banda, es fa una zona d’aparcament amb tres places, dins de la zona del propi solar que envolta l’edifici, i que estarà delimitat per una tanca perimetral.

La tipologia constructiva de la nau és totalment prefabricada. Els sostres son plaques prefabricades de formigó armat amb alleugeridor de poliestirè expandit inclòs. La façana està formada també per plaques prefabricades de formigó armat, combinant amb zones envidriades, tipus “mur cortina”.

Edifici Progrés. Gavà

Client : Promotor

Data: 2002

Categoria : Obra nova. Equipament. Prefabricat