PORTFOLIO

Habitatge unifamiliar aïllat i piscina. Es desenvolupar en planta baixa i planta primera, destinant la planta soterrani a aparcament d’us privat, magatzem i cambra  de calderes.

Casa Maria Zambrano. Viladecans

Client : Particular

Data :  2013

Categoria : Habitatge unifamiliar, Obra nova, Interiorisme