PORTFOLIO

Prolongació del c/ Rius i Taulet. Gavà

Veins del c/ de la Mercè / Ajuntament de Gavà

Estudi de viabilitat per a la prolongació del c/ Rius i Taulet.

Procés veïnal en que, per iniciativa de Factor rgr i amb la col·laboració de l’administració local, desenvolupa una solució alternativa al processos en que l’Administració ha de resoldre la continuació d’un carrer que afecta a propietats privades amb expropiacions i en última instancia de manera forçosa.

El nou tram de carrer genera nous aprofitaments urbanístics, i a partir d'aquests, plantegem el seu repartiment entre els veïns afectats, donant lloc a una nova parcel·lació de la zona, que recollirà i repartirà proporcionalment l'augment d'edificabilitat.

Client : Comunitat de Veïns

Data : En procés 2016

Categoria : Urbanisme