PERFIL

QUI SOM?

Factor RGR som un estudi d’arquitectura establert a Gavà, Barcelona, que des de l’any 1981 ens dediquem al desenvolupament de projectes d'arquitectura, urbanisme i disseny d'interiors, format per un sòlid equip d'arquitectes, arquitectes tècnics i dissenyadors que es complementa amb una extensa xarxa de col·laboradors experts. Treballem l’àmbit de l’habitatge, els equipaments, la restauració, l’espai públic i el patrimoni, sempre amb criteris tècnics, objectius i emotius, cercant propostes properes al context físic, ambientalment respectuoses i sostenibles,  tecnològicament solvents i vetllant sempre pels interessos dels nostres clients. Desenvolupem projectes des de la seva concepció inicial fins a la gestió de l’execució. El treball en xarxa i l’ús de les noves tecnologies ens permeten dur a terme la nostra activitat allà on sigui necessari.

QUE FEM?

PROJECTES.

GESTIÓ

Intentem mantenir una relació molt estreta amb el client, amb la voluntat d’aconseguir que el resultat de cada projecte vagi una mica més enllà del plantejament inicial. Cerquem l’optimització de les solucions mes creatives tant funcionals com constructives per treure el màxim profit i expressivitat dels recursos (materials, econòmics, energètics,) disponibles. A partir d’aquests criteris, la nostra activitat professional  es desenvolupa en tres grans àrees d’actuació: Projectes, Gestió i Serveis.

SERVEIS

Serveis de consultoria per promotors i API: Assessorament de Promocions i venda,  estudis de viabilitat i de mercat.

 

Serveis a comunitats i particulars de projectes de rehabilitació de façanes, supressió barreres arquitectòniques, accessibilitat i col·locació ascensors,  informes de patologies, certificats d’antiguitat, Informe d’inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), Informe d’avaluació d’edificis (IEE), certificat d’habitabilitat, certificació energètica, i gestió de tota la  tramitació necessària en cada cas.

 

Serveis a les comunitats com a tècnic de capçalera i plans de manteniment.

 

Obra nova. Treballs caracteritzats per l’optimització dels recursos, tant ambientals com econòmics, amb l’objectiu d’aconseguir edificacions sostenibles, de molt baix consum energètic i mínimes despeses, durant la construcció i també durant la seva vida útil.

 

Rehabilitació. Al llarg d'aquests últims anys, Factor RGR hem consolidat la nostra especialització en projectes de rehabilitació tant en edificis residencials o comercials com en edificis històrics o de valor monumental amb una actitud de respecte envers el patrimoni construït, tant de naturalesa rural com urbana. Només amb la correcta comprensió de l’edificació i el seu entorn és possible l’actuació posterior. Som especialistes en rehabilitació integral d’edificis afectats per diferents patologies, concretament en el cas de construccions amb forjats de ciment aluminós utilitzant el sistema patentat de reforç “RGR”.

 

Interiorisme. Reformes interiors d’habitatges i de locals comercials, equipaments o docents. Disseny industrial i disseny d’exposicions i instal·lacions temporals, en les quals valorem positivament la col·laboració amb professionals de l’àmbit  gràfic i multimèdia.

 

Urbanisme. Planejament urbanístic, redacció de projectes i direcció d’obres d’urbanització i paisatgisme. Projectes de parcel·lació i estudis de detall (PMU, PPU, ED, PE, …).

Concepte: A Factor RGR Gestió, estem especialitzats en el Project Management, i podem oferim un servei integral que us permetrà treballar amb un únic interlocutor. La complexitat del món de la promoció i de la construcció, dificulta extraordinàriament el diàleg, la relació i la coordinació entre els diferents factors, fent que els objectius lògics en qualsevol procés edificatòria, mínim temps i màxim estalvi, siguin difícils d'aconseguir. Volem vol ajudar als nostres clients a complementar i optimitzar els seus recursos, per treballar amb les millors condicions de contractació i administració que qualsevol procés d'aquest tipus comporta.

 

Procediment: Ens impliquem en tots els àmbits del procés, tot oferint al nostre client els recursos tècnics imprescindibles per a la bona marxa de l'obra, sense cap tipus de limitació tècnica o humana, informant-lo periòdicament del seu estat i evolució dels temps de treball per poder aconseguir un estalvi econòmic.

 

Objectius:  A Factor RGR Gestió ens podem encarregar de tot. Oferim als nostres clients un Servei Integral o Parcial, de cada un dels nostres serveis per aconseguir que les obres s'executin optimitzant els costos, supervisant les qualitats i assegurant el compliment dels terminis d'execució de l'obra acordats prèviament amb el client. L'objectiu de Factor RGR Gestió és posar a l'abast dels nostres clients els serveis que puguin complementar la seva activitat, per tal de posar-la en marxa i organitzar els recursos necessaris en funció de les característiques de cada un dels projectes que es volen desenvolupar.

 

Els nostres clients: Treballem per a Promotors, Constructors, Particulars, Empreses, Organismes oficials, Cooperatives o Comunitats de propietaris

TÈCNICS E INTERIORISTES AL TEU SERVEI

Tant si vols una cèdula d'habitabilitat o un certificat energètic com un projecte de decoració, FACTOR RGR pot ajudar-te.

 

EXPERTS EN DESENVOLUPAMENT DEL SÒL

• Estudis de viabilitat.

• Creació de cooperatives de propietaris.

• Assessorament per valorar i dissenyar edificis per resoldre les necessitats del mercat.

 

EXPERTS EN EL PROCÉS EDIFICATORI

• Patologies dels edificis.

• Desenvolupar i construir projectes complexes.

• Solucions intel·ligents per a corregir defectes d’origen.

• Gestió: Organització i control pressupostari de les obres.

• Solucions amb elements constructius prefabricats.

• Adequació d’edificis existents a nous usos.

CONTACTE

factor@rgrfactoria.com        93 633 39 60