INFORME AVALUACIÓ EDIFICI (IEE)

PER TRÀMITS D'AJUTS

L'INFORME D'AVALUACIÓ DE L'EDIFICI PER TRÀMITS D'AJUTS

Des de 150€* + IVA

Previ a la sol·licitud d'ajuts al consorci metropolità d'habitatge, es indispensable obtindre l'informe d'Idoneïtat a traves del col·legi professional aportant l'Informe d'Avaluació d'Edifici.

 

1. Informe Avaluació Edifici:

    1.1. Informe tècnic de l'estat de conservació de l'edifici (ITE)

    1.2. Determinació de les condicions bàsiques d'accessibilitat.

    1.3. Certificat d'eficiència energètica de l'edifici o de l'habitatge o document acreditatiu del nivell energètic actual de l'edifici.

2. Obtenció Informe Idoneïtat

3. Tramitació dels ajuts.

L'INFORME D'AVALUACIÓ DE L'EDIFICI PER TRÀMITS D'AJUTS

Qui i on es poden sol·licitar i tramitar les ajudes?

El/la president/a de la comunitat de propietaris, l'administrador o el/la propietari/a de l'edifici. En el cas de rehabilitacions d'interiors d'habitatges ho pot sol·licitar el/la propietari/a o el/la inquilí/a amb autorització del/la propietari/a.

 

Quin és el termini?

Quines condicions cal complir?

Quins són els programes i les subvencions?

VEURE LES RESPOSTES

CÈDULA HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ CERTIFICAT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS INFORME AVALUACIÓ EDIFICI

CONTACTE

factor@rgrfactoria.com       93 633 39 60

L'INFORME D'AVALUACIÓ DE L'EDIFICI PER TRÀMITS D'AJUTS
CÈDULA HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ CERTIFICAT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS INFORME AVALUACIÓ EDIFICI
L'INFORME D'AVALUACIÓ DE L'EDIFICI PER TRÀMITS D'AJUTS
CÈDULA HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ CERTIFICAT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS INFORME AVALUACIÓ EDIFICI