CÈDULA D'HABITABILITAT

TARIFA DE TRAMITACIÓ DE LA CÈDULA D'HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ

Des de 85€* + IVA

 

EL TRAMIT DE LA CÈDULA D'HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ:

1. Sol·licitud de les dades bàsiques.

2. Inspecció de l'habitatge per part del tècnic.

3. Elaboració i visat del certificat d'habitabilitat en el Col·legi d'Aparelladors.

4. Sol·licitud de la cèdula de segona ocupació a la Generalitat de Catalunya.

5. Obtenció de la Cèdula, enviada pel Departament d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

CÈDULA D'HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ

Tramitació conjunta:

Cèdula habitabilitat + Certificat Eficiència Energètica

Des de 150€* + IVA

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

 

La cèdula s’anomena:

· de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció

· de primera ocupació de rehabilitació, quan s’atorga per a aquells habitatges que són el resultat d’una intervenció · o procés de rehabilitació o gran rehabilitació.

 

Les dades que consten a la cèdula són:

· L’adreça i ubicació de l’habitatge

· La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions

· Les estances i els espais que componen l’habitatge

· El llindar màxim d’ocupació

· La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat

 

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

 

La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

CONTACTE

factor@rgrfactoria.com      93 633 39 60

CÈDULA D'HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ
CÈDULA D'HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ