CERTIFICAT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

CERTIFICAT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

CERTIFICAT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

*Habitatge <100m2 en edifici Plurifamiliar.

Consulteu totes les tarifes al 936 333 960.

Des de 100€* + IVA

 

 

EL PROCEDIMENT INCLOU:

1. Desplaçament, presa de dades i característiques de l’entitat, les estances, tancaments, materials de construcció i les seves instal·lacions.

2. Elaboració de la documentació oficial necessària per l’emissió del certificat d’eficiència energètica

3. Recomanacions constructives per a la millora de la qualificació energètica de l’entitat.

4. Tramitació de la documentació a l’ Institut Català d’Energia (ICAEN) per a l’obtenció de l’etiqueta energètica.

5. Lliurament del certificat i l’etiqueta.

 

Tramitació conjunta:

Cèdula habitabilitat + Certificat Eficiència Energètica

Des de 150€* + IVA

QUÈ CAL CERTIFICAR?

· Els edificis de nova construcció.

· Els edificis o parts d’edificis que es venguin o lloguin a un nou arrendatari.

· Els edificis o parts d’edificis ocupats per una institució pública, amb una superfície útil total superior als 500 m2.

 

QUI HA DE SOL·LICITAR EL CERTIFICAT?

· El propietari o promotor del local, edifici o habitatge que es vengui o llogui.

Les agències immobiliàries han d’incloure l’etiqueta energètica en tota oferta, promoció i publicitat dels immobles que posen a la venda o lloguer.

 

QUINA VIGÈNCIA TÉ?

· El certificat d’eficiència energètica i l’etiqueta corresponent tenen una validesa de 10 anys.

No obstant això, es pot renovar voluntàriament si s’adopten noves mesures d’eficiència energètica en el local, edifici o habitatge que puguin millorar-ne la qualificació.

 

COM S’OBTENEN EL CERTIFICAT I L’ETIQUETA?

1· Un tècnic certificador avalua el comportament energètic de l’edifici, obté el certificat i l’inscriu al registre.

2· L’Institut Català d’Energia emet l’etiqueta energètica.

3· El tècnic certificador lliura el certificat i l’etiqueta al propietari.

 

El propietari té l’obligació de lliurar el certificat i l’etiqueta originals al nou propietari en cas de venda o una còpia al llogater en cas de lloguer.

 

COM MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLAR

El certificat inclou un document de recomanacions que indica les actuacions que es poden fer per millorar l’eficiència energètica, com ara:

• Aïllament de façanes i/o coberta

• Renovació de finestres

• Optimització de les instal·lacions

• Modificació de l’enllumenat

 

El certificat d’eficiència energètica és obligatori per a locals, edificis i habitatges que es posin a la venda o lloguer.

El certificat d’eficiència energètica és un document que descriu el comportament energètic d’un habitatge, tenint en compte el seu consum d’energia i les emissions de CO2 que aquest consum produeix.

 

S’acompanya d’una etiqueta energètica que classifica els habitatges en una escala de set lletres, de la A a la G, on la lletra G correspon al menys eficient i la A, al més eficient.

CONTACTE

factor@rgrfactoria.com       93 633 39 60

CERTIFICAT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
CERTIFICAT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA