BIM

BIM

Building Information  Modeling. A Factor RGR desenvolupem la gestió del procés del projecte i construcció en l’entorn BIM

 

Amb el sistema Building Information Modelling (BIM), oferim un nou enfocament en els processos del cicle de l’edificació: des del disseny i la concepció del projecte, anàlisi, documentació i gestió relacionat amb l’arquitectura i l’enginyeria i que està revolucionant la manera de concebre els nous projectes i obres i l’anàlisi dels existents.

 

Què és el BIM?

El Building Information  Modeling és un sistema de gestió de les obres de construcció que basat en l’ús d’un model tridimensional virtual que es relaciona amb bases de dades. Es una metodologia de treball col·laborativa per a  la creació i gestió de un projecte de construcció.

El BIM permet produir i emmagatzemar tota la informació necessària per operar en les diferents fases del cicle de vida de les construccions dins els camps de l’edificació i l’enginyeria civil.

 

Els models BIM s’obtenen a partir de la creació d’objectes amb els seus propis atributs que representen els elements constructius físics a gestionar o controlar. Els objectes BIM de les maquetes virtuals poden estar connectats a un o diversos registres de bases de dades i permeten emmagatzemar informació dels espais construïts, elements, materials, medis i recursos implicats en la seva gestió.

L’ objectiu es centralitzar tota l’ informació del projecte en un model d’informació digital creat por tots els seus agents.

 

BIM suposa  l’evolució des sistemes de disseny  tradicionals basats en el plano, ja que incorpora informació geomètrica (3D), de temps (4D), de costos (5D), ambiental (6D) y de manteniment (7D).

 

L’us de BIM va mes enllà de las fases de disseny, abastant l’execució del projecte i continuar durant  el cicle de vida de l’edifici, permitent  la gestió i reduint els costos de l’operació.

Building Information Modeling, BIM, es el procés de programar, crear, construir y administrar dades des de l’inici d’un projecte (col·laboratiu) amb l’us de tecnologies basat en un model  3D digital vinculades a una base de dades que abasta  tot el cicle de vida d’un edifici o infraestructura.

 

BIM incorpora dades físiques, ambientals, comercials, funcionals y de cada un dels seus elements, partes y sistemes

 

La tecnologia BIM és una solució tecnològica que participa en la creació i gestió dels models BIM al llarg del cicle de vida de les construccions –planificació, disseny, construcció, ús, manteniment i deconstrucció.  La tecnologia BIM poden ser bases de dades, aplicacions de software i eines de hardware.

 

En relació als processos, les metodologies BIM permeten que els agents del procés constructiu generin coneixement i el comparteixin en un entorn plenament col·laboratiu per fer més eficients tots els aspectes dels edificis o de les infraestructures.

BIM
CH CEE ITE IAE

CONTACTE

factor@rgrfactoria.com       93 633 39 60

BIM
CH CEE
ITE IAE
BIM
CH CEE ITE IAE